+982143907000 info@borujerdtextile.com

گواهی نامه ها

این مجموعه در راستای ارتقاء سطح کیفیت و مدیریت، موفق به اخذ گواهینامه ۹۰۰۱ ISO گردیده است و هم اکنون در حال پیاده سازی و اجرای نظام های جدید مدیریتی می باشد.