+982143907000 info@borujerdtextile.com

مجتمع فرهنگی ورزشی

فضای سبز بی نظیر و مجموعه های ورزشی این مجموعه در کنار تولید موفق، باعث شده ضمن پذیرا بودن تیم های ورزشی برتر کشور، امکانات تفریحی مناسبی برای پرسنل و خانواده هایشان فراهم نماید و باعث گردد ضمن پیشرو بودن در بخش تولید کشور محیطی امن و پر انگیزه برای پرسنل و مجموعه های مرتبط با خود ایجاد نماید.

*قابل توجه سهامدارن محترم*

 

به پیوست آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده و آگهی زمانبدی پرداخت سود سال 1400 به اطلاع میرسد